F A C E B O O K B L O G K O S Z Y K

WYSZUKAJ PRODUKT


Zamknij

Polityka prywatności

Zawsze udane zakupy


POLITYKA PRYWATNOŚCI
HairMonster.pl z 24.05.2018 roku.


Treść niniejszego dokumentu:


1. Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną sklepu HairMonster.pl (zwanego dalej „Sklepem”) odpowiada firma Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-195-70-34 REGON: 364758485 zwana dalej „Właścicielem”.

2. Polityka prywatności definiuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Właściciela danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, zwanych dalej „Użytkownikami”.

3. Właściciel zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

4. Sklep obsługiwany przez Właściciela pozwala na w pełni anonimowe korzystanie z niego tak długo, jak Użytkownik sobie tego życzy. Składanie odpowiednich zamówień oraz dokonywanie zakupów w Sklepie poprzez Witrynę wiąże się z podaniem następujących danych osobowych za pośrednictwem Witryny oraz odpowiednich do tego formularzy:

1) Imię i nazwisko,
2) Adres zameldowania na pobyt stały,
3) Inny adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłane zamówienie,
4) Dane firmy w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za złożone zamówienie,
5) Adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

5. Dane podane podczas składania zamówienia oraz dokonywania zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie za wcześniejszą zgodą Użytkownika. Poprzez przekazanie niezbędnych do realizacji zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Właściciela oraz na ich przetwarzanie przez Właściciela w celu realizacji zamówienia, organizacji zamówienia oraz informowania o statusie realizacji zamówienia.

6. Składanie zamówień oraz dokonywanie zakupów w Sklepie nie wymaga rejestracji. Podanie danych w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Sklep oraz dokonanie ich zakupu, jest kwestią woli i świadomego wyboru Użytkownika, a wprowadzenie danych niekompletnych lub niezgodnych z rzeczywistością może uniemożliwić realizację zamówienia.

7. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o modyfikację oraz o całkowite usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych Właściciela. W tym celu Użytkownik musi powiadomić Właściciela wysyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres: kontakt@hairmonster.pl. Użytkownik zobowiązany jest do podania w wiadomości swoich danych osobowych, które następnie mają być usunięte.

8. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących Sklepu i jego Właściciela wybierając odnośnik „skorzystaj z tego odnośnika” umieszczonego w stopce każdej otrzymywanej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres: kontakt@hairmonster.pl.

9. W celu realizacji zamówienia Właściciel może udostępniać zebrane dane osobowe Użytkowników do współpracujących ze Sklepem firm świadczących usługi transportowe lub kurierskie, operatorów systemów płatności oraz innych firm, o ile jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia na rzecz Użytkownika.

10. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. Osobom trzecim Właściciel może prezentować dane statystyczne przygotowane na podstawie bazy danych Użytkowników, jednakże stopień przetworzenia tych danych oraz ich przedstawienie musi wykluczać rozpoznanie danego Użytkownika.

12. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dane każdego Użytkownika są przetwarzane i gromadzone z odpowiednią do tego starannością w celu ochrony mienia i interesów osób, których dotyczą. Dane są dodatkowo chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji w ramach świadczonych przez Sklep usługami, Właściciel stosuje odpowiednie zabezpieczenie polegające na szyfrowaniu danych za pomocą protokołu SSL.

14. Wszelkie działania podjęte przez Właściciela mogą okazać się nieodpowiednie, jeżeli zasady bezpieczeństwa nie zostaną w stosowny sposób zachowane przez Użytkownika.

15. Właściciel sklepu nigdy nie zwraca się do Użytkowników o podanie kluczowych danych, takich jak: identyfikator oraz hasło do konta bankowego.

16. Administratorem zbioru danych osobowych jest Właściciel.

17. Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies („Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania z Witryn Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer lub identyfikator. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Sklepu.

18. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Sklepu, dzięki której Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Sklep.

19. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak odpowiednich ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych w Sklepie HairMonster.pl cookies.

20. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego dokumentu mogą być kierowane na adres: kontakt@hairmonster.pl

21. Niniejszy dokument został utworzony w dniu 24.05.2018 roku.